Przeka?? 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl wspiera projekt â€?PITax.pl dla OPPâ€? prowadzony we wsp???‚pracy z IWOP.

STOWARZYSZENIE "RAZEM" DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 

AKTUALNOŚCI

 

"W świecie pszczół" w skansenie
Partnerstwo dla książki 2019

Miło nam poinformować, że Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt." Partnerstwo dla książki 2019". W ramach programu Biblioteka otrzyma dofinansowanie w kwocie 10 160 zł na realizację zadania "Zielona biblioteka, czyli z książką w przyrodę".

 

Zadanie publiczne pod nazwą: Rozpowszechnianie sportu poprzez dogoterapię i hipoterapię jako forma przeciwdziałania uzależnieniom >>>

Prośba o przekazanie 1%

ARTYKUŁ W GŁOSIE PSZCZYŃSKIM O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Zadanie publiczne pod nazwą: Pływanie jako forma wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną >>>

Zadanie publiczne pod nazwą: Dogoterapia i hipoterapia jako forma wspierania deficytów zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie >>>

Zmiana nazwy.

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice– Wschód
z dnia 5. 12. 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia na:

STOWARZYSZENIE „RAZEM”
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 Jednocześnie nie zmienia się numer KRS: 0000284863

 

 
Zmiany we władzach stowarzyszenia

W połowie maja odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia RAZEM działającego przy naszej szkole. Podczas  spotkania z piastowania swych funkcji ustąpił dotychczas działający Zarząd.>>>

Zadanie publiczne pod nazwą: POZNAJ SWOJE DZIEDZICTWO>>

 

Zadanie publiczne pod nazwą: Poznaj swój region- popularyzacja wiedzy o zabytkach wśród dzieci i młodzieży>>

 

Zadanie publiczne pod nazwą: Zdrowy uczeń. Pływanie jako forma wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną>>

 

Przekazanie dochodu z II Powiatowego Balu Charytatywnego >>>

 

Zadanie publiczne pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans życiowych osób  z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację zająć terapeutyczno- rehabilitacyjnych" rehabilitacyjnych” >>>

 

Zbiórka publiczna pod hasłem:

"Zaspokojenie potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną" >>>

 

Zadanie publiczne pod nazwą: Zabytki i tradycje Śląska- czyli popularyzacja wiedzy o naszym regionie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnej >>>

 

Zadanie publiczne pod nazwą: „Pływanie, hipoterapia i dogoterapia jako formy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektalną”>>>

 

SZKOLENIE- SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dzięki staraniom i wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Razem,” >>>

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Ruszyła kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców”>>

Projekt „Od nauki do pracy”

Podsumowanie projektu >>
Projekt "Od nauki do pracy">>
Zapytanie ofertowe- Rekrutacja pracowników do projektu>>
Zapytanie ofertowe- rekrutacja
 osoby na stanowisko: opracowywanie i zbieranie materiałów do podręcznika>>
Zapytanie ofertowe- prowadzenie księgowości>>
Zapytanie ofertowe-cena transportu>>

AKCJA  „TWOJA ŁAWKA NA PSZCZYŃSKICH PLANTACH”

W piątek 14 grudnia na Placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie odbyło się odsłonięcie pierwszej ławki >>
 

PROJEKT UNIJNY

Moja pierwsza praca– gospodarstwo domowe”>>
Zapytanie ofertowe- rekrutacja pracowników
>>

Regulamin rekrutacyjny uczestników do projektu
>>

Zapytanie o stawkę- prowadzenie księgowości Stowarzyszenia
>>
Zapytanie ofertowe- cena transportu>>
Zapytanie o cenę- Usługa rozliczenia projektu>>

TWOJA ŁAWKA NA PSZCZYŃSKICH PLANTACH

Dzięki przychylności byłego burmistrza Pszczyny p. Krystiana Szostaka oraz obecnego p. Dariusza Skrobola pojawiła się możliwość wykorzystania Placu Zwycięstwa i Wolności, popularnie zwanego przez pszczyniaków plantami, dla akcji wspierającej Stowarzyszenie „Razem” >>>  
PROJEKT UNIJNY  

                                                    

„Mamy możliwości-chcemy pracować”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. >>