STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 PROJEKT „Moja pierwsza praca– gospodarstwo domowe”

 

 

      

           Stowarzyszenie „Razem” w Pszczynie otrzymało wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dodatkowych warsztatów dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Projekt „Moja pierwsza praca-gospodarstwo domowe” realizowany jest przez 11 miesięcy, od września 2012 do lipca 2013 roku. Uczniowie uczestniczą w czterech warsztatach: rękodzieła,  gotowania i pieczenia w gospodarstwie domowym, organizacji i planowania gospodarstwa domowego oraz wolnego czasu, psychoedukacyjnych z elementami doradztwa zawodowego. W trakcie wakacji w miesiącu lipcu uczniowie będą brać udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, parku wodnego, ogrodów oraz restauracji. Podsumowaniem projektu będzie wspólna biesiada w ogrodzie szkolnym.