STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” powołane zostało w listopadzie 2007 roku, a ostateczną osobowość prawną i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w końcu kwietnia 2008 roku. Na początku stowarzyszenie liczyło 17, a obecnie 41 członków. W roku 2016 do władz stowarzyszenia zostały wybrane:

  • prezes- p. Dorota Warzecha– Nowok,

  • wiceprezes- p. Beata Cieszewska,

  • skarbnik- p. Janina Niebudek,

  • sekretarz- p. Ewa Janosz.

Skład Komisji Rewizyjnej: Edyta Gilner- Pfeifer- przewodnicząca, Beata Kutarba, Ewa Kłys

SIEDZIBA

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
tel./ faks.: (32) 210 03 40

E- mail:  razempszczyna@o2.pl

REJESTR SĄDOWY: KRS 0000284863

REGON: 24079505

NIP: 638-17-29-533

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
numer rachunku 98 8448 0004 0031 3009 2000 0001