STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Akcja „Twoja ławka na pszczyńskich plantach”

Dzięki przychylności byłego burmistrza Pszczyny p. Krystiana Szostaka oraz obecnego p. Dariusza Skrobola pojawiła się możliwość wykorzystania Placu Zwycięstwa i Wolności, popularnie zwanego przez pszczyniaków plantami, dla akcji wspierającej Stowarzyszenie „Razem”, z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie. Celem akcji jest zebranie funduszy na działalność w/w stowarzyszenia, które powołane zostało aby szerzyć ideę integracji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym. Na terenie obejmującym pszczyńskie planty staną ławki, wykonane specjalnie dla darczyńców, którzy udzielą znaczącego wsparcia stowarzyszeniu. Na każdej takiej ławce znajdzie się pięknie wygrawerowana tabliczka, zawierająca informacje o darczyńcy. Ławki wraz ze stosownym certyfikatem będą symbolicznie przekazywane podczas uroczystej gali. Honorowy patronat nad akcją zgodził się objąć burmistrz Pszczyny.

REGULAMIN AKCJI „TWOJA ŁAWKA NA PSZCZYŃSKICH PLANTACH”

1. Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM” honoruje swoich szczególnych darczyńców ławką na pszczyńskich plantach.

2. Decyzję o przyznaniu ławki podejmuje kapituła powołana przez zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”.

3. W skład kapituły wchodzą:

-prezes stowarzyszenia

-burmistrz Pszczyny

-dyrektor Zespołu Szkół nr3 Specjalnych w Pszczynie

-przewodniczący Rady Rodziców

4. Warunkiem otrzymania ławki jest wsparcie stowarzyszenia „Razem” środkami przekraczającymi kwotę 10 000 PLN.

5. Wyróżniona osoba lub instytucja otrzymuje stosowny certyfikat.

6. Za wszystkie sprawy związane z zakupem i montażem ławki odpowiada Stowarzyszenie.

7. W oparciu ławki zamontowana będzie tabliczka z wygrawerowaną informacją o darczyńcy.

8. Ławki wraz z certyfikatem będą symbolicznie przekazywane podczas uroczystej gali.