STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 
DOKUMENTY STOWARZYSZENIA
(format *.pdf)

 

STATUT STOWARZYSZENIA >>

REGULAMIN ZARZĄDU >>

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA >>

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ >>

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ >>

KRS-Z30 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016 >>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 >>

BILANS 2016 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015 >>

BILANS 2015 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2014 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 >>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK >>

BILANS 2014 >>

PROTOKÓŁ  ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA >>

UCHWAŁY NR 1,2,3 >>

UCHWAŁA NR 1 KOMISJI REWIZYJNEJ >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2013 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2013 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2012 >>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 >>

PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 2012 >>

UCHWAŁA NR 1/2009 KOMISJI REWIZYJNEJ 2012 >>

UCHWAŁY NR 1-3 ZA 2012 >>

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2012 >>

BILANS ZA 2011 ROK >>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2011 >>

PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 2011 >>

UCHWAŁA NR 1/2009 KOMISJI REWIZYJNEJ 2011 >>

UCHWAŁY NR 1-3 ZA 2011 >>

BILANS ZA 2010 ROK >>

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 >>

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2010 >>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2010 >>

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009 >>

BILANS ZA 2009 ROK >>

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2009 ROK >>

UCHWAŁA NR 1/2009 KOMISJI REWIZYJNEJ >>

UCHWAŁY NR 1-3 >>

PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW >>

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2009 ROK
>> 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 01.01.2009-21.12.2009 >>

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 >>