STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH WSPÓŁPRACUJEMY Z:
 

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE:
ORGANIZACJA IMPREZ CHARYTATYWNYCH

POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PSZCZYNIE:
ORGANIZACJA  CHARYTATYWNYCH, IMPREZ SPORTOWYCH  

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE:
WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ORGANIZACJA TURNUSU REHABILITACYJNEGO W MRZEŻYNIE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO “MARZYSZ, PLANUJESZ, DZIAŁASZ- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim”.

 

BURMISTRZ PSZCZYNY:
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI W  PSZCZYNIE

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PSZCZYNIE:
REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE:
PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE PARKU PSZCZYŃSKIEGO ORAZ PLACU ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI W PSZCZYNIE

 

 SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH „OPTYMIŚCI”:
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH