STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

   

PROJEKT UNIJNY- „Mamy możliwości-chcemy pracować”  

OBEJRZYJ WARSZTATY:

Ø psychologiczno- pedagogiczne     Ø gospodarstwo domowe     Ø informatyczno- fotograficzne 
Ø ogrodnictwo i rękodzieło     Ø plastyczne- decoupage     Ø sportowo- taneczne     Ø doradztwo zawodowe    Ø warsztaty wyjazdowe               Ø wystawa podsumowująca

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

       Nauczycielki naszej szkoły oraz członkinie Stowarzyszenia „Razem” Edyta Gilner-Pfeifer i Ewa Czembor napisały projekt, który został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Stowarzyszenie „Razem” w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie otrzymało środki finansowe o wartości 619 792,00 na stworzenie dodatkowych zajęć dla uczniów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy poddziałania: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do młodzieży niepełnosprawnej  intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której wiek (19-24 lat) i umiejętności pozwalają na podejmowanie zadań związanych z dorosłym życiem, a w głównej mierze z samoobsługą. W warsztatach uczestniczy 28 uczniów. Uczniowie podzieleni są na 4 grupy 5-8 osobowe.

Realizacja projektu przewidziana jest na 14 miesięcy. W lipcu i sierpniu uczniowie uczestniczyli w  warsztatach wakacyjnych. Zorganizowano: wyjazdy na basen i bowling, zajęcia plenerowe, gdzie fotografowali zabytkowe miejsca Pszczyny, wyjścia do restauracji i kawiarni, zajęcia gospodarstwa domowego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz kulturalnego zachowania, nabywali umiejętności samoobsługowe poprzez planowanie jadłospisu, robienie zakupów i przygotowywanie posiłków. Uczestniczyli w terapii integracji sensoryczno-motorycznej. Samodzielnie dokonywali wyboru deseru, dania i napoju. Obserwowali pracę w różnych zawodach oraz mogli samodzielnie wypróbować swoich sił przygotowując pod okiem pracownika restauracji deser lodowy.  Koszt dojazdów uczniów na warsztaty był finansowany z projektu.

W trakcie roku szkolnego realizowane są następujące warsztaty w ramach akademii umiejętności praktycznych: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo i rękodzieło, informatyczno-fotograficzne, psychologiczno-pedagogiczne, sportowo-taneczne, z doradztwa zawodowego oraz plastyczne-decoupage. 

W ramach projektu zostało zakupione: wyposażenie do pracowni ogrodniczej i gospodarstwa domowego, rośliny i meble do ogrodu, materiały do wyrobu biżuterii, materiały plastyczne i rękodzielnicze, materiały do pracy techniką decoupage, sprzęt do terapii integracji sensoryczno-motorycznej, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowy, stroje taneczne, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 komputery z oprogramowaniem, materiały biurowe, gry dydaktyczne, podręczniki do zajęć kulinarnych, książki z ogrodnictwa i kucharstwa. Uczniowie uczestniczą  w zajęciach z florystką oraz w zajęciach z specjalistami z doradztwa zawodowego. Zostanie stworzony i wydany podręcznik do przedmiotu przysposobienie do pracy, który będzie zawierał zdjęcia z wykonanych prac uczniów. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących z uczniami z klas przysposabiających do pracy.

W maju 2012 roku uczniowie wyjadą na pięć dni do Istebnej na warsztaty usamodzielnienia. Pod okiem dwóch nauczycieli, będą odpowiedzialni za prowadzenie domu. Ich zadaniem będzie planowanie dnia, posiłków, robienie zakupów, wykonywanie czynności samoobsługowych, także planowanie czasu wolnego. Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych w kompleksie basenów hotelu Gołębiewski” w Wiśle.

W trakcie uczestnictwa w warsztatach w środę i czwartek w godzinach od 11.30 -14.30 uczniom zapewniany jest posiłek.

Pisząc projekt kierowałyśmy się dobrem naszych uczniów, stworzeniem maksymalnych warunków umożliwiających im przyswojenie zachowań i umiejętności niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Chciałyśmy, aby poprzez realizację projektu nasi uczniowie usamodzielnili się i w miarę indywidualnych możliwości prowadzili aktywne, samodzielnie życie.

Projekt jest w trakcie realizacji. Jest ogromnym przedsięwzięciem i wymaga od nas nauczycieli współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania. Stwarza on ogromne możliwości dla naszych uczniów. Będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć i doświadczać tych sytuacji, które do tej pory z przyczyn finansowych nie były możliwe.