STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Jak przekazać 1% podatku?

 

Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy przekazać nasz 1%

 Jak wyliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Warto dodać, że przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy. Zawsze też zaokrąglamy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1% wynosi 41,23 zł czy  41,93 zł należy przekazać 41,20 zł.

 Następnie w części I PIT-u w rubrykę 123 wpisujemy nr KRS stowarzyszenia:

0000284863 

oraz obliczoną kwotę w rubrykę 124.

Poniżej przedstawiamy wzór: