STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie "Razem" zwróciło się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o możliwość przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz Stowarzyszenia. Zbiórka pod hasłem "Zaspokojenie potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną" otrzymała numer "2014/1454/OR"
i została zamieszczona na portalu zbiórek publicznych.

Termin zbiórki to: 13.11.2014 - 30.06.2015

Celem zbiórki jest zaspokojenie potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie edukacji oraz udział w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem.

W ramach zbiórki rozprowadzane będą wyroby rękodzielnicze- kartki świąteczne, stroiki, ciasta, pierniki, wyroby garmażeryjne- wytwarzane samodzielnie, pod kontrolą nauczycieli przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zwracamy się jednocześnie z wielką prośbą do wszystkich rodziców i osób zainteresowanych o wsparcie tego szczytnego celu, aktywną współpracę
i pomoc w realizacji zbiórki.

W dniach od 25.11.2014r. do 15.12.2014r. na terenie Naszej szkoły odbędzie się kiermasz świąteczny, w salach klas SPDP (3.4, 3.5, 3.6). Oferowane będą kartki świąteczne i pierniki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!