STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

Projekt „Od nauki do pracy”

 

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie uczestniczą w projekcie edukacyjnym  wartym 249 397,00 zł.   Projekt „Od nauki do pracy” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”. Napisany został przez  nauczyciela specjalistę, panią mgr Aleksandrę Pławecką- Brauntsch, pracownika Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie  i jest skierowany do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej. W ramach przedsięwzięcia  beneficjenci  korzystają z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych, w tym:  warsztaty komunikacyjne, ekologiczne, gospodarstwa domowego, sztuki, psychologiczno- pedagogiczne, warsztaty stymulujące i rozwijające sprawność fizyczną, zajęcia prowadzone metodą Warnkego. Te ostatnie zasługują na szczególną uwagę. Jest to nowatorska metoda trenowania funkcji słyszenia centralnego, widzenia i motoryki. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej. Rezultatem tych zajęć jest udoskonalenie zaburzonych funkcji podstawowych. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym  nie wychowują się w izolacji. Biorą czynny udział w życiu, mają wpływ na otaczające ich środowisko. Mają takie same zainteresowania jak dzieci neurotypowe, tak samo pragną poznawać różne dziedziny nauki. Wdrożenie programu rozwojowego, podniesienie jakości zajęć edukacyjnych pozwala na lepszy, wszechstronny rozwój uczniów. Realizacja celu głównego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia. Dzięki środkom z EFS oraz wsparciu ze strony Stowarzyszenia  „Razem” możliwa jest realizacja specjalistycznych zajęć dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów oraz do potrzeb środowiska na tak szeroką skalę.  Poprzez realizację zadań projektowych uczniowie mogą korzystać ze specjalistycznych pomocy edukacyjnych, nowoczesnych metod, środków i narzędzi pracy. Wartość  projektu widać już po pierwszych zajęciach w postaci zaangażowania dzieci, radości i uśmiechu na twarzach, co widać na zdjęciach.

Członkowie stowarzyszenia „Razem”, wykonawcy projektu.